Sỉ keo viền dán cường lực

15.000 10.000

  • Chống hở viền , đễ dùng
  • Chỉ bán buôn không bán lẻ
  • Đơn online tối thiểu 1 triệu
  • Đến kho tối thiểu 500k
  • Danh mục: