Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ Số 41 Ngõ 58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Hoặc có thể gửi qua các công ty giao hàng.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Địa chỉ : Số 41 Ngõ 58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0974417766                   

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.