Sỉ dây sạc samsung Bắc Ninh 1,2M

Liên hệ

Chỉ bán buôn không bán lẻ. Đơn online tối thiểu 1 triệu. Đến kho tối thiểu 500k