Sỉ dây đeo ngắn

2.800

Chỉ bán buôn không bán lẻ. Đơn online tối thiểu 1 triệu. Đến kho tối thiểu 500k