Kính cường lực bảo vệ camera ( Mắt camera)

Liên hệ

Bao gồm

Mã iphone 2 mắt

Mã Iphone 3 mắt

Mã iphone 13 – 3 mắt

Mã titan 11 – 12

Mã titan 13

Chỉ bán buôn không bán lẻ. Đơn online tối thiểu 1 triệu. Đến kho tối thiểu 500k