Sỉ cáp sạc iphone Bollduo – A16

12.000

Chỉ bán buôn không bán lẻ. Đơn online tối thiểu 1 triệu. Đến kho tối thiểu 500k